Księga jubileuszowa. 40-lecie Wydziału Ogrodniczego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Praca archiwalna
wyd. 1, 2008, 348 s.
format B5, oprawa twarda
ISBN 978-83-60633-16-8

Publikacja powstała dla upamiętnienia 40. rocznicy powołania Wydziału Ogrodniczego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Składa się z pięciu części. W części pierwszej, zatytułowanej „Historia i dzień dzisiejszy Wydziału Ogrodniczego”, zaprezentowano władze Wydziału, jego historię i współczesność, bazę naukową-badawczą, ofertę dydaktyczną, a także historię i dorobek naukowy poszczególnych katedr. W części drugiej przedstawiono sylwetki doktorów honoris causa Akademii Rolniczej w Krakowie związanych z Wydziałem Ogrodniczym, w części trzeciej zaś biogramy profesorów i doktorów habilitowanych z Wydziału Ogrodniczego. Część czwarta została poświęcona tytułom i stopniom naukowym uzyskanym przez pracowników Wydziału w latach 1988‒2007. Część piąta obejmuje wykaz absolwentów Wydziału Ogrodniczego w latach 1988‒2007. Autorami publikacji są pracownicy Wydziału Ogrodniczego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, a redaktorem naukowym i opiekunem merytorycznym projektu prof. dr hab. Maria Kowalik.

W 2008 roku mija pięćdziesiąt pięć lat od chwili powołania Wyższej Szkoły Rolniczej w Krakowie, która w roku 1972 przyjęła nazwę Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. 11 kwietnia 2008 roku Akademia została przemianowana na Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. W bogatej historii dzisiejszego Uniwersytetu Rolniczego swój udział ma Wydział Ogrodniczy. Obchodzący dziś swój jubileusz Wydział został powołany w 1968 roku. [...] Przedstawiana Państwu publikacja powstała, by upamiętnić twórców Wydziału Ogrodniczego, wspaniałych profesorów pełniących funkcję pierwszych dziekanów: prof. dra hab. Tadeusza Wojtaszka, prof. dr hab. Marię Łucką, prof. dra hab. Karola Kroppa, a także następnych dziekanów i wszystkich nauczycieli akademickich, którzy odegrali ogromną rolę w rozwoju Wydziału oraz pomnażaniu jego dorobku naukowego i dydaktycznego.

Prof. dr hab. Stanisław Rożek
Dziekan Wydziału Ogrodniczego w latach 2006‒2008

Bestsellery

Wykonanie strony: weboski.pl
Szanowni Państwo,
Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO). Ponieważ bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest dla nas priorytetem, zaktualizowaliśmy nasze zapisy o ochronie danych osobowych w celu dostosowania ich do RODO, aby móc w pełni chronić prywatność naszych klientów, wykorzystywać ich dane wyłącznie we właściwy sposób oraz zapewnić im możliwość dalszego korzystania z naszych usług na takich samych zasadach jak dotychczas. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z tym związanych znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce prywatności.

Zgadzam się ›