Księga Jubileuszowa. 60-lecie powołania Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Praca archiwalna
wyd. 1, 2009, 666 s.
format B5, oprawa twarda
ISBN 978-83-60633-26-7

Publikacja została wydana z okazji 60. rocznicy powołania Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, obchodzonej w 2009 roku. Księgę otwiera tekst „Lasy Państwowe – struktura i misja społeczna”, autorstwa Dyrektora generalnego lasów Państwowych dr. inż. Mariana Pigana. Rozdziały od 2 do 4 zawierają historię Wydziału, sylwetki profesorów, docentów i doktorów habilitowanych, listę pracowników pełniących funkcje we Władzach Uczelni. W rozdziale 5 zaprezentowano strukturę organizacyjną Wydziału Leśnego oraz charakterystykę działalności naukowo-badawczej katedr i zakładów, a w rozdziale 6 działalność Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Krynicy Zdroju. Rozdziały od 7 do 13 to: programy studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, studia podyplomowe, Koło Naukowe Leśników, stopnie i tytuły naukowe uzyskane przez pracowników Wydziału Leśnego WSR/AR/UR w Krakowie oraz osoby niezatrudnione na Wydziale w latach 1963–2009, granty badawcze prowadzone przez jednostki Wydziału Leśnego oraz uzyskane patenty i wdrożenia oraz wykazy absolwentów: Wydziału Leśnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i studiów leśnych Wyższej Szkoły Rolniczej/Akademii Rolniczej w Krakowie w latach 1954, 1965–2008.Obchodzona w 2009 roku na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 60. rocznica powołania Wydziału Leśnego w strukturach organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego jest dobrą okazją przypomnienia historii studiów leśnych w tym ośrodku akademickim – jego osiągnięć i perspektyw rozwoju (...) Ciągłość akademickich studiów rolniczych w Krakowie datuje się od powstania w 1890 roku przy Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego trzyletniego Studium Rolniczego, w którego ramach prowadzono systematyczne wykłady z zakresu nauk leśnych. W 1919 roku dla potrzeb tegoż Studium utworzona została Samodzielna Katedra Leśnictwa. (...). W 1963 roku, po dziewięcioletniej nieobecności na mapie wyższych szkół Krakowa, Wydział Leśny został reaktywowany w strukturze WSR. (...) Obecnie w jego strukturach działa 13 samodzielnych katedr i 2 zakłady. Wydział dysponuje nowoczesną bazą dobrze wyposażonych sal wykładowych, pracowni oraz laboratoriów naukowych i dydaktycznych.

Dziekan Prof. dr hab. Stanisław Orzeł

Bestsellery

Wykonanie strony: weboski.pl
Szanowni Państwo,
Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO). Ponieważ bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest dla nas priorytetem, zaktualizowaliśmy nasze zapisy o ochronie danych osobowych w celu dostosowania ich do RODO, aby móc w pełni chronić prywatność naszych klientów, wykorzystywać ich dane wyłącznie we właściwy sposób oraz zapewnić im możliwość dalszego korzystania z naszych usług na takich samych zasadach jak dotychczas. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z tym związanych znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce prywatności.

Zgadzam się ›