Miejsce polskiej wsi i rolnictwa w Unii Europejskiej. Jubileusz 70-lecia urodzin Profesora Jana Siekierskiego

19,60

wyd. 1, 2010, 120 s.
format B5, oprawa miękka
ISBN 978-83-60633-35-9

Książka składa się z dwóch części. W pierwszej zawarto biografię i dorobek naukowy Profesora Jana Siekierskiego oraz zaprezentowano jego działalność dydaktyczną i społeczno-organizacyjną. Ta część zawiera również bibliografię prac naukowo-badawczych Jubilata oraz spis krajowych i międzynarodowych konferencji, w których Profesor brał udział. Część druga to Sympozjum dyskusyjne ekonomistów Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie na kanwie książki Jana Siekierskiego Rolnictwo i wieś przed i po akcesji Polski do Unii Europejskiej.

Za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne był czterokrotne wyróżniany nagrodami Ministra i wielokrotnie – nagrodami Rektorów oraz listami gratulacyjnymi różnych instytucji. Otrzymał szereg odznaczeń, m.in. Krzyż kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Odznakę Honorową Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (...).

Prof. dr hab. inż. Janusz Żmija J.M. Rektor Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie

Bestsellery

Wykonanie strony: weboski.pl
Szanowni Państwo,
Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO). Ponieważ bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest dla nas priorytetem, zaktualizowaliśmy nasze zapisy o ochronie danych osobowych w celu dostosowania ich do RODO, aby móc w pełni chronić prywatność naszych klientów, wykorzystywać ich dane wyłącznie we właściwy sposób oraz zapewnić im możliwość dalszego korzystania z naszych usług na takich samych zasadach jak dotychczas. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z tym związanych znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce prywatności.

Zgadzam się ›