Katedra Genetyki i Metod Doskonalenia Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Szkic historyczny

31,50
format B5, oprawa miękka
wyd. 1, 2010, 212 s.
ISBN 978-83-60633-32-8


Książka jest poświęcona blisko 120-letniej działalności naukowo-dydaktycznej Katedry Genetyki i Metod Doskonalenia Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, a także jej współpracy z krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi oraz krajowymi ośrodkami hodowli zwierząt. Katedra swymi korzeniami sięga katedr i zakładów Studium Rolniczego Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studium zostało powołane na mocy Obwieszczenia rektora w przedmiocie otwarcia Studyum rolniczego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, podpisanego 4 września 1890 roku przez ówczesnego rektora UJ, prof. Edwarda Korczyńskiego. W tym czasie (1890–1892) utworzono Katedrę Chemii Rolnej i Fizjologii Roślin, Katedrę Zarządu Gospodarstwa Wiejskiego, Katedrę Hodowli Zwierząt Domowych i Mleczarstwa, Katedrę Inżynierii Rolnictwa oraz Zakład Rolnictwa. Pierwszym kierownikiem Studium był prof. Emil Godlewski, a pierwszym kierownikiem Katedry Hodowli Zwierząt Domowych i Mleczarstwa – prof. Leopold Adametz. Pierwszy program studiów, Porządek tymczasowy nauk i egzaminów na Studyum rolniczym w c.k. Uniwersytecie w Krakowie, nosi datę 31 sierpnia 1890 roku.Książka jest poświęcona blisko 120-letniej działalności naukowo-dydaktycznej Katedry Genetyki i Metod Doskonalenia Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, a także jej współpracy z krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi oraz krajowymi ośrodkami hodowli zwierząt. Katedra swymi korzeniami sięga katedr i zakładów Studium Rolniczego Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studium zostało powołane na mocy Obwieszczenia rektora w przedmiocie otwarcia Studyum rolniczego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, podpisanego 4 września 1890 roku przez ówczesnego rektora UJ, prof. Edwarda Korczyńskiego. W tym czasie (1890–1892) utworzono Katedrę Chemii Rolnej i Fizjologii Roślin, Katedrę Zarządu Gospodarstwa Wiejskiego, Katedrę Hodowli Zwierząt Domowych i Mleczarstwa, Katedrę Inżynierii Rolnictwa oraz Zakład Rolnictwa. Pierwszym kierownikiem Studium był prof. Emil Godlewski, a pierwszym kierownikiem Katedry Hodowli Zwierząt Domowych i Mleczarstwa – prof. Leopold Adametz. Pierwszy program studiów, Porządek tymczasowy nauk i egzaminów na Studyum rolniczym w c.k. Uniwersytecie w Krakowie, nosi datę 31 sierpnia 1890 roku.

Zbigniew Staliński, emerytowany profesor zwyczajny genetyki i hodowli zwierząt. Jako długoletni kierownik (1965‒1993) Katedry Ogólnej Hodowli Zwierząt ‒ Katedry Genetyki i Metod Doskonalenia Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie wniósł duży wkład w rozwój i upowszechnianie nowoczesnych metod hodowlanych w Polsce. Swoją wszechstronną działalność naukową i dydaktyczną umiejętnie łączył z pasją badawczą w dziedzinie historii nauczania i nauk zootechnicznych. Autor takich publikacji, jak m.in.: Historia nauczania hodowli zwierząt w środowisku krakowskim (1979), Nowe plany i programy kształcenia w zakresie zootechniki na poziomie akademickim na wydziałach zootechnicznych (1993), Z historii nauczania genetyki zwierząt na studiach rolniczych – zootechnicznych (1996), Polskie Towarzystwo Zootechniczne im. Michała Oczapowskiego w latach 1972‒1996 (1997), oraz licznych biogramów i wspomnień o profesorach i pracownikach Katedry. Redaktor lub współredaktor opracowań: Złota Księga Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja (2000), Księga Jubileuszowa Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (2003), Profesorowie, docenci i doktorzy habilitowani Wyższej Szkoły Rolniczej – Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 1953‒2003 (2003). Niniejsza książka, stanowiąca zwieńczenie dorobku naukowego prof. Zbigniewa Stalińskiego w dziedzinie historii nauk zootechnicznych, dokumentuje blisko 120-letnią historię Katedry Genetyki i Metod Doskonalenia Zwierząt, sięgającą korzeniami początków uniwersyteckich studiów rolniczych w Krakowie.
Dr hab. inż. Józef Bieniek, prof. UR
Kierownik Katedry Genetyki i Metod Doskonalenia Zwierząt

Bestsellery

Wykonanie strony: weboski.pl
Szanowni Państwo,
Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO). Ponieważ bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest dla nas priorytetem, zaktualizowaliśmy nasze zapisy o ochronie danych osobowych w celu dostosowania ich do RODO, aby móc w pełni chronić prywatność naszych klientów, wykorzystywać ich dane wyłącznie we właściwy sposób oraz zapewnić im możliwość dalszego korzystania z naszych usług na takich samych zasadach jak dotychczas. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z tym związanych znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce prywatności.

Zgadzam się ›