Zabytkowe ogrody rezydencjonalne Jury Krakowsko-Częstochowskiej

Praca archiwalna

wyd. 1, 2019, 330 s.
format B5, oprawa miękka
ISBN 978-83-64758-79-9

Celem pracy jest przedstawienie stanu zabytkowych założeń rezydencjonalno-ogrodowych, znajdujących się na obszarze Jury Krakowsko-Częstochowskiej, ukazanie ich historii, przeobrażeń oraz przedstawienie oceny stanu zachowania. Dla czytelności poszczególnych, autorskich planów ogrodów została dołączona legenda do wykonanych planów, zaś każdy z nich jest opatrzony numeracją składowych elementów parku. Tym samym stworzony został uaktualniony katalog zabytkowych założeń rezydencjonalno-ogrodowych Jury Krakowsko-Częstochowskiej, w którym zebrane zostały m.in. archiwalne materiały dotyczące konkretnych rezydencji wraz z otoczeniem. Warto w tym momencie podkreślić, że kwerenda materiałów archiwalnych udowadnia, iż ostatnie badania większości opracowywanych założeń wykonano w latach 70. XX wieku.

Celem pracy jest też dokonanie przeglądu opracowywanych parków pod różnymi aspektami dotyczącymi ich przeznaczenia, jak też wskazanie obiektów zagrożonych, względnie takich, które już są zniszczone. W niektórych przypadkach wykonane przez autora odręczne ilustracje pozwolą przybliżyć wygląd pierwotny zniszczonych budynków. Ponadto założeniem badań jest też udzielenie odpowiedzi na pytanie, do jakiego stopnia krajobraz Jury Krakowsko-Częstochowskiej mógł mieć wpływ na lokalizacje konkretnych założeń, w momencie ich zakładania.

Zamiarem autora jest też zwrócenie uwagi na konieczność aktualizacji zabytkowych ogrodów w całej Polsce.

Bestsellery

Wykonanie strony: weboski.pl
Szanowni Państwo,
Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO). Ponieważ bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest dla nas priorytetem, zaktualizowaliśmy nasze zapisy o ochronie danych osobowych w celu dostosowania ich do RODO, aby móc w pełni chronić prywatność naszych klientów, wykorzystywać ich dane wyłącznie we właściwy sposób oraz zapewnić im możliwość dalszego korzystania z naszych usług na takich samych zasadach jak dotychczas. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z tym związanych znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce prywatności.

Zgadzam się ›