Wybrane aspekty transformacji regionów węglowych w Europie

Praca archiwalna

wyd. 1, 2022, 341 s.
format B5, oprawa miękka
ISBN 978- 83-66602-59-5

Monografia zawiera wiele cennych treści i może stanowić znaczącą pozycję literaturową w swojej dziedzinie. Poszczególne rozdziały zostały opracowane w oparciu o wiedzę i doświadczenie oraz licznie przytoczone źródła. […] W monografii zestawiono wiele cennych informacji z obszaru historii, geologii, górnictwa, energetyki. Zawiera ona również pomysły, plany i strategie transformacji – przejścia od gospodarki opartej na paliwach kopalnych w kierunku gospodarki opartej na surowcach odnawialnych. Za szczególnie cenne uważam to, że rozdziały zawierają informacje o ośrodkach, które znajdują się w różnym miejscu transformacji.

Dr hab. Wojciech Naworyta, prof. AGH
Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie

Monografia, z racji charakteru zestawienia danych z kilku regionów (krajów) oraz informacji kompleksowych obejmujących podstawy prawne, ekonomiczne, społeczne i środowiskowe oraz perspektywy rozwoju i dobre praktyki, zastosowane w bardziej zaawansowanych w dekarbonizację regionach Europy, jest publikacją o dużym potencjalnym kręgu odbiorców. Zawiera informacje istotne dla zarządzających: procesami wydobycia i wykorzystania węgla, zarówno kamiennego, jak i brunatnego, w regionach węglowych naszego kraju i krajów ościennych; terenami w miastach i obszarach przyległych w aspekcie możliwości ich efektywnego zagospodarowania; zjawiskami społecznymi; ochroną zdrowia; stanem środowiska przyrodniczego czy też systemami energetycznymi.

Dr hab. Edyta Sierka, prof. UŚ
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Bestsellery

Wykonanie strony: weboski.pl
Szanowni Państwo,
Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO). Ponieważ bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest dla nas priorytetem, zaktualizowaliśmy nasze zapisy o ochronie danych osobowych w celu dostosowania ich do RODO, aby móc w pełni chronić prywatność naszych klientów, wykorzystywać ich dane wyłącznie we właściwy sposób oraz zapewnić im możliwość dalszego korzystania z naszych usług na takich samych zasadach jak dotychczas. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z tym związanych znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce prywatności.

Zgadzam się ›