Siedliskoznawstwo leśne na nizinach i wyżynach Polski

Praca archiwalna

wyd. 1, 2013, 236 s.
format B5, oprawa miękka
ISBN 978-83-60633-82-3

Monografia w syntetyczny sposób ujmuje wiedzę o siedliskotwórczej zdolności gleb leśnych wyrażonej m.in. siedliskowym indeksem glebowym (SIG) – liczbowym wskaźnikiem opartym na mierzalnych cechach utworu glebowego, opracowanym w Katedrze Gleboznawstwa Leśnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Jest przeznaczona dla osób wykorzystujących w praktyce wiedzę z zakresu siedliskoznawstwa leśnego, w tym leśników i pracowników biur urządzania lasu, jak również dla studentów przygotowujących się do pracy w leśnictwie. Wykorzystano w niej wiadomości pochodzące z literatury przedmiotu oraz wyniki badań wykonanych przez autorów. Uwzględniając przyrodniczo-leśną regionalizację Polski, w książce scharakteryzowano zdolność poszczególnych typów i podtypów gleb leśnych do tworzenia określonych siedlisk i warunków bytowania konkretnych zespołów roślin. Treści teoretyczne uzupełniono licznymi przykładami diagnozowania naturalnych i zniekształconych siedlisk leśnych na powierzchniach typologicznych oraz siedlisk na gruntach porolnych. Zamieszczono też kolorowe zdjęcia kilku wzorcowych powierzchni typologicznych z zespołami leśnymi ukształtowanymi na glebach różnych podtypów, dołączając do nich fotografie profilów glebowych.

Bestsellery

Wykonanie strony: weboski.pl
Szanowni Państwo,
Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO). Ponieważ bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest dla nas priorytetem, zaktualizowaliśmy nasze zapisy o ochronie danych osobowych w celu dostosowania ich do RODO, aby móc w pełni chronić prywatność naszych klientów, wykorzystywać ich dane wyłącznie we właściwy sposób oraz zapewnić im możliwość dalszego korzystania z naszych usług na takich samych zasadach jak dotychczas. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z tym związanych znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce prywatności.

Zgadzam się ›