Podstawy rekultywacji leśnej

Praca archiwalna

wyd. 1, 2017, 214 s.
format B5, oprawa twarda
ISBN 978-83-64758-53-9

Główne hasło tej książki to rekultywacja wzorowana na prawach natury. Na nich oparto liczne prezentowane w niniejszym podręczniku rozwiązania i metody. Jest to rekultywacja, którą można określić jako „rekultywacja ekologiczna”, a jej podstawę stanowi zamierzone współdziałanie z przyrodą, z myślą o tworzeniu nowych biocenoz, ekosystemów i krajobrazów.

„Książka stanowi podsumowanie osiągnięć naukowych oraz dorobku praktycznego Autora, który przez ponad czterdziestoletnią działalność przyczynił się do znacznego rozwoju metod stosowanych w rekultywacji leśnej. Zawarta w niej wiedza pozwala Czytelnikowi poznać główne uwarunkowania, jakie decydują o udatności procesu rekultywacji leśnej. Moim zdaniem, jest to najważniejsza pozycja literaturowa z tego zakresu na rynku polskim, która nie tylko przekazuje Czytelnikom pełną wiedzę popartą wynikami badań własnych i innych autorów, ale także omawia błędy, jakie popełniano lub można popełnić w rekultywacji leśnej obiektów rekultywowanych. […]”

Dr hab. inż. Tadeusz Gołda, prof. AGH

„Opracowanie stanowi wartościowe kompendium współczesnej wiedzy z zakresu rekultywacji leśnej. […] Autor przedstawia, ilustrując przykładami z praktyki, nie tylko metody, procedury i zasady prowadzenia prac rekultywacyjnych, ale także ich ocenę, wskazując zarówno zalety, jak i słabe strony oraz zagrożenia. Co ważne, opiera się na własnym doświadczeniu i szerokich studiach literatury. Szczególnie istotne są idee tzw. rekultywacji ekologicznej czy wykorzystania diagnostycznych biotestów, jak również koncepcja wprowadzania upraw z dużym udziałem gatunków docelowych w przeciwieństwie do pierwszoetapowego zakładania przedplonów z gatunkami pionierskimi. […]”

Dr hab. Jerzy Skrzyszewski

Bestsellery

Wykonanie strony: weboski.pl
Szanowni Państwo,
Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO). Ponieważ bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest dla nas priorytetem, zaktualizowaliśmy nasze zapisy o ochronie danych osobowych w celu dostosowania ich do RODO, aby móc w pełni chronić prywatność naszych klientów, wykorzystywać ich dane wyłącznie we właściwy sposób oraz zapewnić im możliwość dalszego korzystania z naszych usług na takich samych zasadach jak dotychczas. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z tym związanych znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce prywatności.

Zgadzam się ›