Ochrona ścisła w parkach narodowych i rezerwatach. Bilans osiągnięć i porażek ostatniego półwiecza

Praca archiwalna

wyd. 1, 2018, 184 s.
format B5, oprawa miękka
ISBN 978-83-64758-71-3

Monografię tworzą prace zaprezentowane podczas konferencji „Ochrona ścisła w parkach narodowych i rezerwatach; bilans osiągnięć i porażek ostatniego półwiecza”, która odbyła się w dniach 7–9 czerwca 2017 roku na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Konferencja zorganizowana przez Zakład Bioróżnorodności Leśnej UR wspólnie z Tatrzańskim Parkiem Narodowym miała na celu upamiętnienie Profesora Stefana Myczkowskiego – wybitnego naukowca-leśnika, szczególnie związanego z Tatrami, którego jedną z najważniejszych treści życia była służba ochronie przyrody zarówno w wymiarze naukowym, jak i praktycznym.

Autorami prac, składających się na monografię, są nie tylko naukowcy reprezentujący różne jednostki naukowe w Polsce, ale również przedstawiciele innych instytucji państwowych, parków narodowych oraz organizacji pozarządowych, bezpośrednio związanych z działalnością na rzecz ochrony przyrody. Stąd też prace przedstawiają szeroki zakres zagadnień, głównie problemowych. Mam nadzieję, że ich treść będzie inspiracją do ciekawych dyskusji i podejmowania nowych wyzwań na rzecz ochrony przyrody.

Dr hab. inż. Jan Bodziarczyk

Bestsellery

Wykonanie strony: weboski.pl
Szanowni Państwo,
Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO). Ponieważ bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest dla nas priorytetem, zaktualizowaliśmy nasze zapisy o ochronie danych osobowych w celu dostosowania ich do RODO, aby móc w pełni chronić prywatność naszych klientów, wykorzystywać ich dane wyłącznie we właściwy sposób oraz zapewnić im możliwość dalszego korzystania z naszych usług na takich samych zasadach jak dotychczas. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z tym związanych znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce prywatności.

Zgadzam się ›