Ochrona owadów zapylających w ekosystemach leśnych

Praca archiwalna

wyd. 1, 2020, 200 s.
format B5, oprawa miękka
ISBN 978-83-66602-05-2

W niniejszej monografii w sposób komunikatywny i na potrzeby praktyczne opisano rolę i możliwości ochrony, hodowli oraz urządzania lasu w działaniach sprzyjających owadom zapylającym rośliny występujące w ekosystemach leśnych.

Dla tego typu długookresowych działań w lasach Skarbu Państwa, głównie w zarządzie Lasów Państwowych, jest to oryginalna, pionierska i bardzo pożyteczna pozycja wydawnicza, wnosząca również wiele ciekawych, stosunkowo mało znanych informacji i danych z zakresu biologii, ekologii i etologii owadów zapylających. Największą wartością opracowania jest idea, by Lasy Państwowe, poza swoimi podstawowymi obowiązkami, z których najważniejszym jest prowadzenie gospodarki leśnej, wzięły na siebie jeszcze jeden istotny obowiązek włączenia się do czynnej ochrony pszczół.

Publikacja kierowana jest dla pracowników wszystkich jednostek Lasów Państwowych, parków narodowych, pracowników RDOŚ, przyrodników i przyjaciół lasu, a także edukatorów i popularyzatorów wiedzy przyrodniczo-leśnej.

Bestsellery

Wykonanie strony: weboski.pl
Szanowni Państwo,
Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO). Ponieważ bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest dla nas priorytetem, zaktualizowaliśmy nasze zapisy o ochronie danych osobowych w celu dostosowania ich do RODO, aby móc w pełni chronić prywatność naszych klientów, wykorzystywać ich dane wyłącznie we właściwy sposób oraz zapewnić im możliwość dalszego korzystania z naszych usług na takich samych zasadach jak dotychczas. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z tym związanych znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce prywatności.

Zgadzam się ›