Arborystyka. Wybrane zagadnienia pielęgnacji drzew

Praca archiwalna

wyd. 1, 2013, 176 s.
format B5, oprawa miękka
ISBN 978-83-60633-69-4

Podręcznik został napisany jako pomoc naukowa dla studentów Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie do przedmiotu Chirurgia i pielęgnacja drzew. Książka jest bogato ilustrowana, a materiały w niej zawarte stanowią uzupełnienie wykładów i ćwiczeń tak kameralnych, jak i terenowych oraz dostarczają podstaw metodycznych do oceny stanu zdrowotnego, żywotności i statyki drzew, a w ślad za tym do określenia rodzaju i rozmiaru prac pielęgnacyjnych. Osobny dział – istotnie rozbudowany w porównaniu z innymi tego typu publikacjami – poświęcony jest metodykom oceny stanu zdrowotnego, żywotności drzew oraz ich statyki; na ich użytek opracowano autorskie karty oceny drzew będące podstawą planowania konserwatorskiego. Ramy podręcznika zostały celowo ustalone w ten sposób, że nie wchodzi on zasadniczo w sferę wykonawstwa prac – doboru odpowiednich narzędzi czy stosowania właściwych technik i technologii. Skupiono się na pierwszym, zasadniczym etapie prac, czyli zbieraniu materiału badawczego i wnioskowaniu w zakresie oceny możliwości rozwojowych drzewa. Intencją autora było praktyczne przedstawienie metod postępowania, których opis poparty jednak został niezbędnymi rozważaniami teoretycznymi, tak aby zrozumiałe były przesłanki stosowania konkretnych rozwiązań.

Bestsellery

Wykonanie strony: weboski.pl
Szanowni Państwo,
Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO). Ponieważ bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest dla nas priorytetem, zaktualizowaliśmy nasze zapisy o ochronie danych osobowych w celu dostosowania ich do RODO, aby móc w pełni chronić prywatność naszych klientów, wykorzystywać ich dane wyłącznie we właściwy sposób oraz zapewnić im możliwość dalszego korzystania z naszych usług na takich samych zasadach jak dotychczas. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z tym związanych znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce prywatności.

Zgadzam się ›