Aktualne problemy zarządzania drzewostanami wokół aglomeracji miejskich i miejscowości turystycznych

Praca archiwalna
wyd. 1, 2023, 206 s.
format B5, oprawa miękka
ISBN 978-83-66602-75-5

Lasy stanowią jeden z najbardziej złożonych ekosystemów lądowych, charakteryzujący się ogromną różnorodnością gatunkową mikroorganizmów, grzybów, roślin i zwierząt. Obszary leśne obecnie pełnią wiele funkcji, od ekologicznych przez społeczne, edukacyjne po produkcyjne. Z pewnością lasy, co udowodniono naukowo, korzystnie wpływają na kondycję fizyczną i psychiczną osób z nich korzystających.

W świetle powyższych stwierdzeń szczególnego znaczenia nabierają lasy zlokalizowane w granicach miast lub w sąsiedztwie obszarów zurbanizowanych (zwłaszcza wokół dużych aglomeracji miejskich). O takich lasach mówi się, że są to obszary o zwiększonej funkcji społecznej. Z uwagi na fakt, że są to tereny intensywnie użytkowane przez ludzi w celach rekreacyjnych, nierzadko też położone w sąsiedztwie ośrodków wypoczynkowych lub uzdrowisk, wymagają szczególnego podejścia i troski. Dlatego w zarzadzaniu nimi głównym celem powinno być utrzymanie walorów przyrodniczych, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa, zwłaszcza w strefach intensywnego użytkowania przez społeczeństwo. Podejście takie pociąga za sobą konieczność współpracy wielu specjalistów, w tym m.in. leśników, biologów i diagnostów drzew.

Niniejsza monografia stanowi podsumowanie konferencji naukowej pt. Aktualne problemy zarządzania drzewostanami wokół aglomeracji miejskich i miejscowości turystycznych zorganizowanej przez Nadleśnictwo Karnieszewice w dniach 16-17 maja 2023 roku. Spotkanie to było platformą wymiany poglądów rozlicznych specjalistów, zaś przedstawiane referaty stanowiły podstawę do dyskusji. Konferencja pokazała, że istnienie i funkcjonowanie lasów o zwiększonej funkcji społecznej stawia nowe wyzwania przede wszystkim przed leśnikami, ze względu na potrzebę szerszego otwarcia na potrzeby społeczeństwa.

Biorąc pod uwagę istotne dynamiczne zmiany przyrodnicze oraz społeczne preferencje w naszym kraju, należy stwierdzić, że istnieje potrzeba stworzenia gospodarstwa lasów oddziaływania społecznego, w którym leśnicy kierowaliby się specjalnie opracowanymi dla niego zasadami urządzania, hodowli i ochrony lasu.
Bestsellery

Wykonanie strony: weboski.pl
Szanowni Państwo,
Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO). Ponieważ bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest dla nas priorytetem, zaktualizowaliśmy nasze zapisy o ochronie danych osobowych w celu dostosowania ich do RODO, aby móc w pełni chronić prywatność naszych klientów, wykorzystywać ich dane wyłącznie we właściwy sposób oraz zapewnić im możliwość dalszego korzystania z naszych usług na takich samych zasadach jak dotychczas. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z tym związanych znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce prywatności.

Zgadzam się ›