Degradacja i regradacja gleb pod wpływem gospodarki leśnej na terenie Żywiecczyzny

Praca archiwalna

wyd. 1, 2000, 416 s.
format B5, oprawa miękka
ISBN 83-86524-28-6

Monografia poświęcona glebom pod monokulturami świerkowymi na Żywiecczyźnie. Obejmuje krótki rys historyczny lasów w tym regionie oraz omówienie morfologicznych i biofizykochemicznych właściwości gleb i zmian zachodzących w glebach pod wpływem monokultury świerkowej i po przebudowie drzewostanu na lepiej dostosowany do potencjalnych warunków siedliska. Zawiera także cenne wnioski poznawcze i aplikacyjne, w tym autorską propozycję klasyfikacji stopni zniekształcenia lub degradacji gleb górskich.

Bestsellery

Wykonanie strony: weboski.pl
Szanowni Państwo,
Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO). Ponieważ bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest dla nas priorytetem, zaktualizowaliśmy nasze zapisy o ochronie danych osobowych w celu dostosowania ich do RODO, aby móc w pełni chronić prywatność naszych klientów, wykorzystywać ich dane wyłącznie we właściwy sposób oraz zapewnić im możliwość dalszego korzystania z naszych usług na takich samych zasadach jak dotychczas. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z tym związanych znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce prywatności.

Zgadzam się ›