Zasady projektowania terenów zurbanizowanych

Praca archiwalna

wyd. 1, 2015, 304 s.
format B5, oprawa miękka
ISBN 978-83-64758-11-9

W monografii zawarto informacje dotyczące planowania przestrzennego i projektowania urbanistycznego. Autorzy podkreślają, że współdziałanie architektów, urbanistów, geodetów, ekonomistów, rolników i biologów ma znaczenie dla właściwego kształtowania przestrzeni, opartego na harmonijnym powiązaniu celów ekonomicznych, ekologicznych i krajobrazowych, regulowanych przepisami prawa. W książce omówiono zagadnienia związane przede wszystkim z planowaniem osiedli wiejskich, w niewielkim tylko zakresie dotyczące zabudowy miejskiej. Przedstawiono szereg szkiców rysunkowych, przykładowe wykonane koncepcje zagospodarowania terenów oraz propozycje roślinności i małej architektury dla wypełnienia przestrzeni proponowanej do zagospodarowania. Głównym celem opracowania było syntetyczne przestawienie podstawowych metod i narzędzi zagospodarowania przestrzeni. Zastosowanie zaprezentowanej metodyki pozwala w sposób zrozumiały modelować przestrzeń i przymierzać się do różnych wariantów jej zagospodarowania.

Bestsellery

Wykonanie strony: weboski.pl
Szanowni Państwo,
Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO). Ponieważ bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest dla nas priorytetem, zaktualizowaliśmy nasze zapisy o ochronie danych osobowych w celu dostosowania ich do RODO, aby móc w pełni chronić prywatność naszych klientów, wykorzystywać ich dane wyłącznie we właściwy sposób oraz zapewnić im możliwość dalszego korzystania z naszych usług na takich samych zasadach jak dotychczas. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z tym związanych znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce prywatności.

Zgadzam się ›