Wybrane zagadnienia kształtowania katastru nieruchomości w Polsce. Współczesne problemy i trendy

Praca archiwalna

wyd. 1, 2015, 146 s.
format B5, oprawa miękka
ISBN 978-83-64758-20-1

Problematyka niniejszego opracowania dotyczy wybranych zagadnień z za­kresu funkcjonowania ewidencji gruntów i budynków jako substytutu katastru nieruchomości w Polsce. Autorzy zwracają uwagę na konieczność kompleksowej modernizacji tego systemu w kierunku utworzenia pełnowartościowych baz danych katastralnych.

W rozdziale pierwszym niniejszego opracowania przedstawiono podstawy tworzenia katastru i ewidencji gruntów oraz organy odpowiedzialne za ich prowadzenie od roku 1947 do chwili obecnej.

Kolejny rozdział monografii poświęcono w całości analizie porównawczej zasad funkcjonowania i kierunków rozwoju systemów katastralnych w wybranych krajach europejskich.

W rozdziale trzecim autorzy poddają analizie obowiązujące w Polsce zasady naliczania podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości i wskazują wybrane problemy występujące na granicy współdziałania ewidencji gruntów i budynków oraz systemu podatkowego.

Opis metodyki tworzenia map numerycznych w powiecie rzeszowskim wraz z analizą konieczności zmian w zakresie modernizacji ewidencji gruntów i budynków pod kątem przekształcenia w pełnowartościowy kataster nieruchomości zawarto w rozdziale czwartym.

Innym analizowanym w pracy problemem konieczność aktualizacji użytków gruntowych na przykładzie wybranych obiektów na podstawie obowiązujących w Polsce przepisów prawnych. Tej problematyce poświęcony jest rozdział piąty.

W rozdziale szóstym zwrócono uwagę na możliwości wykorzystania satelitarnych technik pomiarowych w pracach terenowych w procesie modernizacji ewidencji gruntów. Ostatni rozdział stanowi podsumowanie rozważań.

Bestsellery

Wykonanie strony: weboski.pl
Szanowni Państwo,
Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO). Ponieważ bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest dla nas priorytetem, zaktualizowaliśmy nasze zapisy o ochronie danych osobowych w celu dostosowania ich do RODO, aby móc w pełni chronić prywatność naszych klientów, wykorzystywać ich dane wyłącznie we właściwy sposób oraz zapewnić im możliwość dalszego korzystania z naszych usług na takich samych zasadach jak dotychczas. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z tym związanych znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce prywatności.

Zgadzam się ›