Wielkoseryjne obrazy niskopułapowe w modelowaniu 3D dla analiz przestrzennych terenu

Praca archiwalna

wyd. 1, 2014, 80 s.
format B5, oprawa miękka
ISBN 978-83-60633-90-8

Publikacja przedstawia metodykę modelowania 3D terenu na podstawie obrazów definiowanych jako niskopułapowe. Są to obrazy rejestrowane z bezzałogowych środków lotniczych z niskich pułapów lotniczych (z wysokości lotu nieprzekraczającej 100 metrów nad średnim poziomem obrazowanego terenu). Celem książki jest ukazanie możliwości optymalizacji fotogrametrycznych nalotów bezzałogowych platform lotniczych dzięki minimalizacji udziału człowieka, co wpływa na ograniczenie kosztów. Opisana metoda umożliwia jak najdoskonalsze zbieranie danych terenowych na podstawie obrazów danego obszaru pozyskiwanych z pułapu lotniczego, co powinno przełożyć się na odpowiednią dokładność i jakość późniejszego opracowania kartograficznego dla lokalnych analiz krajobrazu. Metodyka modelowania 3D pozwala na korzystanie z dość szerokiej gamy platform lotniczych, o różnych parametrach, funkcjach i kosztach, daje także możliwości wykonywania standardowych zdjęć/obrazów celowanych.

Bestsellery

Wykonanie strony: weboski.pl
Szanowni Państwo,
Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO). Ponieważ bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest dla nas priorytetem, zaktualizowaliśmy nasze zapisy o ochronie danych osobowych w celu dostosowania ich do RODO, aby móc w pełni chronić prywatność naszych klientów, wykorzystywać ich dane wyłącznie we właściwy sposób oraz zapewnić im możliwość dalszego korzystania z naszych usług na takich samych zasadach jak dotychczas. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z tym związanych znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce prywatności.

Zgadzam się ›