Środowiskowe i społeczne efekty scaleń gruntów

Praca archiwalna

wyd. 1, 2021, 234 s. + 5 map
format B5, oprawa miękka
ISBN 978-83-66602-22-9

W niniejszej monografii zaprezentowano nowe podejście metodyczne do planowania rozwiązań z tego zakresu w ramach scaleń gruntów. Na ich przykładzie wskazano szereg możliwości, jakie działania te stwarzają dla obszarów wiejskich.

W opracowaniu zwrócono również uwagę na aspekty społeczne scaleń gruntów, które determinują przemiany na wsi i budowanie kapitału społecznego.

Przedstawiono wyniki badań dotyczące wkładu scaleń gruntów w osiągnięcie korzyści środowiskowych i  społecznych na obszarach wiejskich w Polsce, co nie zostało do tej pory zrealizowane. Ponadto ukazano na przykładzie 4 obiektów modelowe uwzględnienie celów środowiskowych, zarówno wodno-melioracyjnych, jak i  ekologiczno-krajobrazowych.

Zaproponowano również rozwiązania umożliwiające pełniejsze ujęcie aspektów społecznych w procesach scalania gruntów.

Bestsellery

Wykonanie strony: weboski.pl
Szanowni Państwo,
Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO). Ponieważ bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest dla nas priorytetem, zaktualizowaliśmy nasze zapisy o ochronie danych osobowych w celu dostosowania ich do RODO, aby móc w pełni chronić prywatność naszych klientów, wykorzystywać ich dane wyłącznie we właściwy sposób oraz zapewnić im możliwość dalszego korzystania z naszych usług na takich samych zasadach jak dotychczas. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z tym związanych znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce prywatności.

Zgadzam się ›