Problemy kształtowania ładu przestrzennego

Praca archiwalna

wyd. 1, 2015, 146 s.
format B5, oprawa miękka
ISBN 978-83-64758-23-2

Niniejsza monografia prezentuje przykłady rozwiązywania problemów przestrzennych, kształtowania ładu – w ramach planowania i zagospodarowania terenów wiejskich oraz miejskich.

Publikacja ta traktująca o problemach kształtowania ładu przestrzennego w praktyce planowania i zagospodarowania przestrzennego uwidacznia wielość podejść merytorycznych i metodycznych oraz różnorodność tematyki badawczej.

We wstępie pracy przedstawiono przesłanki legislacyjne pojęcia ładu przestrzennego w Polsce, definicję ładu w odniesieniu do chaosu przestrzennego, a także w ujęciu procesu planowania miejscowego. Rozdział drugi prezentuje zestaw metod analizy stanu zagospodarowania przestrzennego, które mogą być wykorzystywane w praktyce planistycznej. Kolejny rozdział traktuje o kształtowaniu i ochronie krajobrazu w planowaniu przestrzennym. Następnie autor dokonuje analizy polityki przestrzennej w zakresie kształtowania struktury funkcjonalnej gmin oraz wynikających z niej zagrożeń dla ładu przestrzennego na przykładzie kilku podwarszawskich gmin. Podejmuje próbę oceny stanu zagospodarowania przestrzennego wybranych gmin powiatu poznańskiego w ujęciu planistycznym i historycznym.

Autor podejmując taką tematykę ma na celu wywołanie dalszej dyskusji nad problematyką ładu przestrzennego, co z pewnością przyczyni się do pogłębionych badań w tym zakresie.

Bestsellery

Wykonanie strony: weboski.pl
Szanowni Państwo,
Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO). Ponieważ bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest dla nas priorytetem, zaktualizowaliśmy nasze zapisy o ochronie danych osobowych w celu dostosowania ich do RODO, aby móc w pełni chronić prywatność naszych klientów, wykorzystywać ich dane wyłącznie we właściwy sposób oraz zapewnić im możliwość dalszego korzystania z naszych usług na takich samych zasadach jak dotychczas. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z tym związanych znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce prywatności.

Zgadzam się ›