Podstawy tożsamości urbanistycznej

39,00

wyd. 1, 2021, 98 s.
format B5, oprawa miękka
ISBN 978-83-66602-14-4

Bardzo ciekawa książka, zwłaszcza dla osób zainteresowanych historią architektury współczesnej i przemianami śródmieść metropolii. Zawiera interesujące intelektualnie rozważania nad problematyką tożsamości urbanistycznej przestrzeni publicznych. Książka może stanowić początek cyklu następnych analiz miast, stolic kolejnych krajów obarczonych totalitarną spuścizną urbanistyczno-architektoniczną. Publikacja podzielona jest na cztery rozdziały. Pierwszy rozdział poświęcony jest uzasadnieniu potrzeby przeprowadzenia systematycznych badań tożsamości w jej przejawach urbanistycznych, co szczególnie widoczne jest w architekturze przestrzeni publicznych.

Drugi rozdział monografii wprowadza w teorię i historię powstania i kształtowania się pojęcia tożsamości w różnych naukach oraz jego traktowania w architekturze i w  urbanistyce.

Trzeci rozdział ma charakter empiryczny i przedstawia proces konstruowania tożsamości Berlina jako nowej starej stolicy zjednoczonych Niemiec po roku 1990 za pomocą metod urbanistyki i architektury.

W czwartym rozdziale monografii jej autorzy skupiają się na poszukiwaniu prawidłowości w  kształtowaniu się „tożsamości urbanistycznej” w różnych kulturach i  miastach.


Bestsellery

Wykonanie strony: weboski.pl
Szanowni Państwo,
Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO). Ponieważ bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest dla nas priorytetem, zaktualizowaliśmy nasze zapisy o ochronie danych osobowych w celu dostosowania ich do RODO, aby móc w pełni chronić prywatność naszych klientów, wykorzystywać ich dane wyłącznie we właściwy sposób oraz zapewnić im możliwość dalszego korzystania z naszych usług na takich samych zasadach jak dotychczas. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z tym związanych znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce prywatności.

Zgadzam się ›