Planowanie krajobrazu a rozwój regionalny. Architektura krajobrazu w polityce rozwoju regionalnego w Polsce

Praca archiwalna

wyd. 1, 2015, 172 s.
format B5, oprawa miękka
ISBN 978-83-64758-28-7

Praca podejmuje problematykę ochrony krajobrazu w Polsce, prognozy jego kompleksowej odnowy i możliwości działań na szczeblu prawnym i projektowym. Ukazana jest metodologia planowania począwszy od jego definiowania po waloryzację i projektowanie.

Innym analizowanym w pracy problemem jest szeroko pojęty regionalizm Polski i jego przyszłe kształtowanie. Niezbędne jest zapoznanie odbiorcy z wybranymi zasadami działań w Europie. Między innymi ukazany został sprawdzony i ceniony program znany pod nazwą Odnowa Wsi. Tej problematyce poświęcone są rozdziały 4 i 5. Dzięki ukazaniu metod działania w trakcie pionierskiego wdrażania tego programu we wsi Strzelce Wielkie (gm. Szczurowa) przedstawiono możliwości jego realizacji w Polsce.

Tradycja i tożsamość regionalnych krajobrazów wsi podjęta w rozdziale 6 ukazuje tradycyjne formowanie przestrzeni wiejskiej na tle współczesnych tendencji w tym zakresie. Tym samym rozwijana jest problematyka poprzedniego rozdziału. Polski krajobraz to w wielu przypadkach tereny bardzo zdewastowane czego przykładem są obszary powyrobiskowe górnictwa. Ich potencjał jest dodatkowo wielu przypadkach marnowany. Możliwości działania projektowego w obrębie tego typu miejsc podjęto w rozdziale 7.

Architekt krajobrazu podejmujący się działań twórczych stosuje odpowiednie narzędzia, właściwe metody , bazuje na własnym doświadczeniu, korzysta z dorobku naukowego wielu placówek naukowych. Jednocześnie niezbędnym kierunkiem jego działań są współczesne potrzeby, możliwości urzeczywistniania projektów i narzędzia. Ta problematyka omawiana jest w rozdziale 8 i 9.

Całokształt dopełnia analiza obecnego i przyszłego rozwoju regionalnego na tle wdrażania tzw. rozwoju zrównoważonego. Wskazane są czynniki i wskaźniki warunkujące ten rozwój.

Bestsellery

Wykonanie strony: weboski.pl
Szanowni Państwo,
Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO). Ponieważ bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest dla nas priorytetem, zaktualizowaliśmy nasze zapisy o ochronie danych osobowych w celu dostosowania ich do RODO, aby móc w pełni chronić prywatność naszych klientów, wykorzystywać ich dane wyłącznie we właściwy sposób oraz zapewnić im możliwość dalszego korzystania z naszych usług na takich samych zasadach jak dotychczas. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z tym związanych znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce prywatności.

Zgadzam się ›