Multimedialny katalog dziedzictwa kulturowego Małopolski - ebook

Praca archiwalna

wyd. 1, 2022,
format A5, oprawa twarda
ISBN 978-83-66602-48-9


„Multimedialny katalog dziedzictwa kulturowego Małopolski” przedstawia wyniki badań naukowych nad wykorzystywaniem potencjału dziedzictwa kulturowego oraz dobre praktyki doceniania i korzystania z potencjału dziedzictwa kulturowego w wybranych gminach województwa małopolskiego.

Redaktorzy naukowi: prof. dr hab. inż. Józef Hernik,

dr inż. Karol Król, prof. URK, dr hab. inż. Barbara Prus, prof. URK


Dokumentacja dziedzictwa kulturowego jest potrzebna i pozwala chronić od zapomnienia to, co w naszych ojczyznach najważniejsze i najpiękniejsze. „Multimedialny katalog dziedzictwa kulturowego Małopolski” to wyjątkowa i bardzo potrzebna pozycja dokumentująca dziedzictwo „małych ojczyzn” województwa małopolskiego. Filmy, w ciekawych ujęciach, z nieszablonową narracją lektora, przedstawiają kulturowe perły regionu, zarówno te mniej znane i nieoczywiste, jak i te bardziej rozpoznawalne. Pozwalają widzowi stworzyć wizualną mapę przestrzeni, utrwalają piękne pejzaże związane z regionem, zapisują świadectwa sztuki mówionej, tradycję, pieśni i lokalną twórczość. Ponadto na uwagę zasługuje filmowa prezentacja Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, która przedstawia Uczelnię jako miejsce otwarte i nowoczesne, łączące przeszłość z przyszłością. Zaprezentowane filmy to nie tylko atrakcyjne wizualnie wizytówki małopolskich gmin, ale także bogata merytorycznie prezentacja lokalnego dziedzictwa kulturowego z elementami etnografii.

Anna Michalak-Pawłowska

Prezeska Stowarzyszenia Animatorów Kultury Forum Kraków


Cykl filmów przedstawionych w „Multimedialnym katalogu dziedzictwa kulturowego Małopolski” przygotowano w ramach ujednoliconych scenariuszy, co pozwoliło wyraźnie zaakcentować kulturową odrębność poszczególnych rejonów Małopolski. W filmach zaprezentowano szeroką problematykę: zabytkowej architektury, religijnego kultu, folkloru, lokalnego stroju, tradycyjnych kulinariów, charakterystycznych zajęć, upraw i hodowli. Istotne jest także to, że znaczne partie materiału filmowego przeplatane są wypowiedziami przedstawicieli lokalnej społeczności, głównie animatorów kultury, miejscowych liderów, członkiń kół gospodyń wiejskich, dyrektorów muzeów i innych instytucji. W ten sposób „mała ojczyzna” jest „opowiedziana” także przez tych, którzy ją tworzą, a zatem staje się jeszcze bliższa i bardziej rozpoznawalna.

Elżbieta Berendt, kierownik Muzeum Etnograficznego,

Oddział Muzeum Narodowego we Wrocławiu

Członkini Rady ds. Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego MKiDN


Bestsellery

Wykonanie strony: weboski.pl
Szanowni Państwo,
Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO). Ponieważ bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest dla nas priorytetem, zaktualizowaliśmy nasze zapisy o ochronie danych osobowych w celu dostosowania ich do RODO, aby móc w pełni chronić prywatność naszych klientów, wykorzystywać ich dane wyłącznie we właściwy sposób oraz zapewnić im możliwość dalszego korzystania z naszych usług na takich samych zasadach jak dotychczas. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z tym związanych znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce prywatności.

Zgadzam się ›