Kształtowanie obszarów wiejskich z uwzględnieniem parametrów przestrzennych

Praca archiwalna
wyd. 1, 2015, 188 s.
format B5, oprawa miękka
ISBN 978-83-64758-22-5

Niniejsza monografia koncentruje się na urządzaniu przestrzeni przez człowieka, gdyż ma on duży wpływ na jej kształtowanie, a jego działania powinny być zamierzone i uwzględniać wieloaspektowość rozwoju obszarów wiejskich.
W rozdziale pierwszym niniejszej monografii zostało poruszone zagadnienie scalania gruntów jako elementu planowania urządzeniowo-rolnego. Przedmiotem rozważań rozdziału drugiego jest kształtowanie przestrzeni planistycznej na obszarach wiejskich poprzez uwzględnienie wybranych uwarunkowań w procesie scalenia gruntów. Proces planowania przestrzeni najczęściej rozpoczyna się od wyboru czynników oceniających przestrzeń, wskazania ważności (wagowania) wybranych czynników i wykonania oceny. Temu aspektowi urządzania przestrzeni poświęcono miejsce w rozdziale trzecim. Czwarty rozdział monografii dotyczy zagadnień odnoszących się do roli procesu scalania gruntów przy wykonywaniu ocen oddziaływania na środowisko inwestycji liniowych. W rozdziale piątym zaproponowano metodologię do określania stopnia pilności wykonania prac scaleniowych i wymiennych we wsiach podzielonych autostradą. Opracowana uproszczona metoda szacowania oddziaływania autostrady na grunty rolne została opisana w rozdziale szóstym. Siódmy rozdział natomiast przedstawia ocenę przestrzennego ukształtowania gruntów gospodarstw rolnych z zastosowaniem narzędzi informatycznych.

Bestsellery

Wykonanie strony: weboski.pl
Szanowni Państwo,
Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO). Ponieważ bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest dla nas priorytetem, zaktualizowaliśmy nasze zapisy o ochronie danych osobowych w celu dostosowania ich do RODO, aby móc w pełni chronić prywatność naszych klientów, wykorzystywać ich dane wyłącznie we właściwy sposób oraz zapewnić im możliwość dalszego korzystania z naszych usług na takich samych zasadach jak dotychczas. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z tym związanych znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce prywatności.

Zgadzam się ›