Interpretacja danych przestrzennych jako forma stymulowania partycypacji społecznej

Praca archiwalna

wyd. 1, 2015, 156 s.
format B5, oprawa miękka
ISBN 978-83-64758-26-3


W pracy przeprowadzono analizę cech, mających wpływ na bezpieczeństwo przestrzeni metodą regresji wielorakiej. Do budowy modelu zastosowano metodę regresji krokowej postępującej. Analiza pozwoliła określić istotne statystycznie zmienne niezależne (cechy przestrzeni), mające najmocniejszy wpływ na badaną zmienną zależną (bezpieczeństwo w przestrzeni). Ustalono listę cech, których występowanie w największym stopniu generuje niebezpieczeństwo w przestrzeni. Przedstawiono różnorodne podejścia do problemu bezpieczeństwa w przestrzeni miejskiej. Wyodrębniono cechy kształtujące niebezpieczeństwo w przestrzeni metodą heurystyczną.

Przytoczono również najważniejsze akty prawne podnoszące potrzebę odpowiedniego kształtowania przestrzeni w aspekcie bezpieczeństwa. Przedstawiono w świetle prawa kompetencje władz gmin do kształtowania przestrzeni bezpiecznych.

Bestsellery

Wykonanie strony: weboski.pl
Szanowni Państwo,
Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO). Ponieważ bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest dla nas priorytetem, zaktualizowaliśmy nasze zapisy o ochronie danych osobowych w celu dostosowania ich do RODO, aby móc w pełni chronić prywatność naszych klientów, wykorzystywać ich dane wyłącznie we właściwy sposób oraz zapewnić im możliwość dalszego korzystania z naszych usług na takich samych zasadach jak dotychczas. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z tym związanych znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce prywatności.

Zgadzam się ›