Architektura Krajobrazu na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Kronika. Zeszyt 3

Praca archiwalna

wyd. 1, 2011, 336 s.
format B5, oprawa miękka
ISBN 978-83-60633-60-1

Książka Architektura Krajobrazu na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Kronika. Zeszyt 3 zawiera opis wydarzeń i działalności naukowej kierunku w roku akademickim 2010/2011. Obecne wydanie Kroniki zostało uzupełnione o szczegółowy zakres tematyczny wykładanych przedmiotów, tzw. sylabusy, oraz o biogramy nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia.


Trzeci zeszyt Kroniki jest ważnym podręcznikiem mogącym mieć zastosowanie w modyfikacji programu dydaktycznego. Opisany program warsztatów projektowych wykonany w czasie obowiązkowych praktyk wakacyjnych (...) ukazuje możliwości doskonalenia warsztatu zawodowego i nabywania praktycznych umiejętności. Książka jest też ważnym sprawozdaniem z dotychczasowej działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej, a także cyklicznym dokumentem kronikarskim z życia Uczelni i Samorządu Studenckiego (...)


Prof. dr hab. inż. arch. Maciej Bonawentura Pawlicki (fragment recenzji)

Bestsellery

Wykonanie strony: weboski.pl
Szanowni Państwo,
Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO). Ponieważ bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest dla nas priorytetem, zaktualizowaliśmy nasze zapisy o ochronie danych osobowych w celu dostosowania ich do RODO, aby móc w pełni chronić prywatność naszych klientów, wykorzystywać ich dane wyłącznie we właściwy sposób oraz zapewnić im możliwość dalszego korzystania z naszych usług na takich samych zasadach jak dotychczas. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z tym związanych znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce prywatności.

Zgadzam się ›