Odpady powęglowe i ich zastosowanie w inżynierii lądowej i wodnej

Praca archiwalna

wyd. 1, 1998, 110 s.
format B5, oprawa miękka
ISBN 83-86524-26-X

Książka w przystępnej formie omawia właściwości geotechniczne odpadów powęglowych pochodzących z różnych kopalń i zagłębi w kraju i za granicą, metody badań i oceny przydatności tych materiałów oraz zachowanie się odpadów podczas transportu i składowania. Zawiera także przykłady zastosowań odpadów powęglowych w budownictwie hydrotechnicznym, morskim, drogowym, górnictwie i zagospodarowaniu nieużytków i terenów zdegradowanych. Inne tematy poruszone w książce obejmują zasady wznoszenia budowli ziemnych z odpadów powęglowych, metody prewencji pożarowej i gaszenia palących się zwałowisk, wpływ odpadów powęglowych na środowisko, zapobieganie zagrożeniom stwarzanym przez te materiały. Publikacja jest przeznaczona dla studentów kierunków inżynieryjnych, w tym budownictwa lądowego i wodnego oraz ochrony i kształtowania środowiska, może być przydatna także projektantom i badaczom zainteresowanym różnymi zastosowaniami gruntów antropogenicznych.

Bestsellery

Wykonanie strony: weboski.pl
Szanowni Państwo,
Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO). Ponieważ bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest dla nas priorytetem, zaktualizowaliśmy nasze zapisy o ochronie danych osobowych w celu dostosowania ich do RODO, aby móc w pełni chronić prywatność naszych klientów, wykorzystywać ich dane wyłącznie we właściwy sposób oraz zapewnić im możliwość dalszego korzystania z naszych usług na takich samych zasadach jak dotychczas. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z tym związanych znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce prywatności.

Zgadzam się ›