Podstawy nauk o Ziemi

Praca archiwalna

wyd. 2 popr. i uzup., 2004, 149 s.
format B5, oprawa miękka
ISBN 83-86524-87-1

Książka przeznaczona dla studentów geodezji i kartografii oraz gospodarki przestrzennej, w klarowny sposób omawiająca wybrane zagadnienia z dziedziny geologii, geomorfologii, klimatologii, hydrologii i ekologii. Publikacja stanowi swego rodzaju kompendium wiedzy o terenie dla przyszłych geodetów, którzy będą się zajmowali m.in. urządzeniami rolnymi, wyceną nieruchomości, pracami pomiarowymi i kartograficznymi. Prezentacja problematyki fizjograficznej na przykładach dotyczących górskich obszarów południowej Polski przygotowuje studentów do ćwiczeń terenowych, a wykaz literatury uzupełniającej wskazuje źródła poszerzania wiedzy.


Bestsellery

Wykonanie strony: weboski.pl
Szanowni Państwo,
Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO). Ponieważ bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest dla nas priorytetem, zaktualizowaliśmy nasze zapisy o ochronie danych osobowych w celu dostosowania ich do RODO, aby móc w pełni chronić prywatność naszych klientów, wykorzystywać ich dane wyłącznie we właściwy sposób oraz zapewnić im możliwość dalszego korzystania z naszych usług na takich samych zasadach jak dotychczas. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z tym związanych znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce prywatności.

Zgadzam się ›