Zwierzęta gospodarskie w mitach i wierzeniach

34,60

wyd. 1, 2019, 140 s.
format B5, oprawa miękka
ISBN 978-83-64758-91-1

Książka poświęcona jest m.in. analizie znaczenia symbolicznego lub alegorycznego często przypisywanego zwierzętom. O znaczeniu takim świadczą już np. bajki Ezopa lub bajki Ignacego Krasickiego, w których różne zwierzęta występowały jako maski typowych cech charakterów ludzkich. Obecnie również często używa się związków frazeologicznych, w których zwierzęta symbolizują pewne cechy charakteru lub osobowości, na przykład „chytry jak lis”, „bezbronny jak owca”, „brudny jak świnia”.

Nadawanie zwierzętom potencjału symbolicznego było związane z obserwowaniem ich zachowań, prowadzonym przez człowieka od niepamiętnych czasów. Bywało, że jeden gatunek zwierząt uosabiał wiele różnych cech, a ludzie przyporządkowywali mu wady i zalety swojego gatunku. Symbolika zwierzęca wywodzić się może również z tzw. totemizmu lub kultu zwierząt. Tym samym zwierzętom w różnych kulturach lub religiach często przypisywano identyczne lub zbliżone znaczenie. W wielu przypadkach porównania odpowiadają rzeczywistości, często jednak są nieadekwatne do typowych, naturalnych zwyczajów, wyglądu lub zachowań tych zwierząt. Poszczególne rozdziały poświęcone zostały różnym zwierzętom występującym w wierzeniach ludowych, magii, tradycjach pasterskich, a także w historii i kulturze.


Bestsellery

Wykonanie strony: weboski.pl
Szanowni Państwo,
Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO). Ponieważ bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest dla nas priorytetem, zaktualizowaliśmy nasze zapisy o ochronie danych osobowych w celu dostosowania ich do RODO, aby móc w pełni chronić prywatność naszych klientów, wykorzystywać ich dane wyłącznie we właściwy sposób oraz zapewnić im możliwość dalszego korzystania z naszych usług na takich samych zasadach jak dotychczas. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z tym związanych znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce prywatności.

Zgadzam się ›