Środowiskowe i społeczno-ekonomiczne uwarunkowania zrównoważonego chowu bydła

Praca archiwalna

wyd.1, 2021, 164 s.
format B5, oprawa miękka
ISBN 978-83-66602-09-0

Niniejsza monografia jest wieloaspektowym spojrzeniem na problematykę zrównoważonej produkcji mleka i wołowiny.
Autorzy opracowania stwierdzają, iż zrozumienie potrzeb związanych z  wyżywieniem ludności świata i akceptacja zasadności użytkowania zwierząt gospodarskich oraz dążenia do osiągnięcia satysfakcjonującej efektywności ekonomicznej w produkcji zwierzęcej nie zwalniają z  obowiązku dbania o ograniczenie negatywnego wpływu tej działalności na  środowisko naturalne oraz zachowanie odpowiedniego poziomu dobrostanu zwierząt i jakości produktów. Aby zrealizować te cele, proponuje się produkcję intensywną zastąpić produkcją bardziej zrównoważoną ekonomicznie, środowiskowo i społecznie.


Bestsellery

Wykonanie strony: weboski.pl
Szanowni Państwo,
Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO). Ponieważ bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest dla nas priorytetem, zaktualizowaliśmy nasze zapisy o ochronie danych osobowych w celu dostosowania ich do RODO, aby móc w pełni chronić prywatność naszych klientów, wykorzystywać ich dane wyłącznie we właściwy sposób oraz zapewnić im możliwość dalszego korzystania z naszych usług na takich samych zasadach jak dotychczas. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z tym związanych znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce prywatności.

Zgadzam się ›