Hodowla bydła

Praca archiwalna

wyd. 1, 2003, 303 s.
format B5, oprawa miękka
ISBN 83-86524-81-2

Wszechstronny podręcznik dla studentów akademii rolniczych, obejmujący całość zagadnień związanych z hodowlą i użytkowaniem bydła, uwzględniający aktualne zasady oceniania wartości użytkowej zwierząt hodowlanych. Zdefiniowano w nim podstawowe pojęcia, omówiono techniki oceny pokroju bydła, określania wieku i masy ciała zwierząt, wykonywania pomiarów zoometrycznych i obliczania indeksów pokrojowych. Poruszono problematykę żywienia różnych kategorii zwierząt, sekrecji i pozyskiwania mleka, użytkowości mlecznej krów, wartości hodowlanej bydła mlecznego, użytkowania rozpłodowego bydła, przydatności i zdolności opasowej oraz wartości rzeźnej bydła, a także użytkowości w stadzie bydła mięsnego. Omówiono zagadnienia grup krwi oraz polimorfizmu genetycznego białek płynów ustrojowych w zastosowaniu do hodowli bydła. Opisano systemy utrzymania bydła, zabiegi zootechniczno-pielęgnacyjne, projektowanie struktury i obrotu stada. Przejrzyście zbudowana książka zawiera liczne przykłady, rysunki, tabele i schematy oraz wzory dokumentów służących do rejestracji i identyfikacji zwierząt w systemie IACS.

Bestsellery

Wykonanie strony: weboski.pl
Szanowni Państwo,
Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO). Ponieważ bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest dla nas priorytetem, zaktualizowaliśmy nasze zapisy o ochronie danych osobowych w celu dostosowania ich do RODO, aby móc w pełni chronić prywatność naszych klientów, wykorzystywać ich dane wyłącznie we właściwy sposób oraz zapewnić im możliwość dalszego korzystania z naszych usług na takich samych zasadach jak dotychczas. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z tym związanych znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce prywatności.

Zgadzam się ›