Zarządzanie marketingowe w działalności stowarzyszeń agroturystycznych

Praca archiwalna

wyd. 1, 2021, 200 s.
format B5, oprawa miękka
ISBN 978-83-66602-18-2

Niniejsza publikacja składa się z sześciu rozdziałów, wśród których pięć ma charakter teoretyczno-przeglądowy, a szósty - empiryczny, prezentujący wyniki badań autora opracowania. W monografii wykorzystano przede wszystkim pozycje z literatury krajowej dotyczące problematyki turystyki wiejskiej i agroturystyki, w tym związane z działalnością marketingową stowarzyszeń agroturystycznych.

Rozdział 1. przedstawia podstawowe zagadnienia odnoszące się do zarządzania marketingowego. Ukazano w nim jego definicje, charakterystyczne cechy oraz przebieg procesu. W rozdziale 2. scharakteryzowano agroturystykę jako podstawową formę turystyki wiejskiej. Ukazano jej najważniejsze cechy, czynniki rozwoju oraz funkcję, jaką pełni w społeczno-ekonomicznym rozwoju obszarów wiejskich.

Rozdział 3. poświęcony jest zarządzaniu marketingowemu w agroturystyce. W rozdziale 4. przedstawiono działalność stowarzyszeń agroturystycznych w Polsce, opartą przede wszystkim na zarządzaniu marketingowym. Ukazano historię tych organizacji, przegląd badań nad ich funkcjonowaniem oraz stosowane przez nie techniki i metody zarządzania agroturystyką.

Rozdział 5. dotyczy działalności Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej "Gospodarstwa Gościnne". Rozdział 6. natomiast koncentruje się na działalności marketingowo-zarządczej stowarzyszeń agroturystycznych w województwie małopolskim. Przedstawia on historię ich rozwoju w Małopolsce, stan obecny oraz formy ich współpracy z innymi organizacjami w procesach zarządzania marketingowego.

Bestsellery

Wykonanie strony: weboski.pl
Szanowni Państwo,
Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO). Ponieważ bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest dla nas priorytetem, zaktualizowaliśmy nasze zapisy o ochronie danych osobowych w celu dostosowania ich do RODO, aby móc w pełni chronić prywatność naszych klientów, wykorzystywać ich dane wyłącznie we właściwy sposób oraz zapewnić im możliwość dalszego korzystania z naszych usług na takich samych zasadach jak dotychczas. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z tym związanych znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce prywatności.

Zgadzam się ›