Zależne władanie ziemią – wybrane aspekty ekonomiczne

Praca archiwalna

wyd. 1, 2019, 270 s.
format B5, oprawa miękka
ISBN 978-83-64758-89-8

Celem opracowania jest analiza i ocena retrospektywna oraz prospektywna trzech form zależnego władania ziemią rolniczą w ramach dzierżawy, użyczenia i wspólnot gruntowych. Mając na względzie odniesienie do polskiej historii i polityki gospodarczej, w opracowaniu rozpatrywano wybrane aspekty zależnego posiadania, a także ważnego dla prowadzonych rozważań użytkowania ziemi rolniczej. W przeglądowej części opracowania wskazano, jak kształtowały się struktury agrarne i społeczne oraz władanie ziemią w okresie feudalizmu.Dominująca część opracowania ma charakter przeglądowy i została przygotowana na podstawie literatury przedmiotu, w tym także książek i opracowań wydanych jeszcze w okresie podziału ziem polskich na trzy zabory.Pracę wieńczy podsumowanie, w którym w zwięzły sposób odniesiono się do najważniejszych zdaniem autora, ale także dyskusyjnych kwestii podejmowanych w analizach i syntezach. Wskazano na aplikacyjne aspekty prowadzonych rozważań i ocen, w tym sformułowano rekomendacje dotyczące przemian agrarnych, uporządkowania dzierżaw sąsiedzkich oraz rozwiązywania trudnych problemów małych wspólnot rolnych.


Bestsellery

Wykonanie strony: weboski.pl
Szanowni Państwo,
Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO). Ponieważ bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest dla nas priorytetem, zaktualizowaliśmy nasze zapisy o ochronie danych osobowych w celu dostosowania ich do RODO, aby móc w pełni chronić prywatność naszych klientów, wykorzystywać ich dane wyłącznie we właściwy sposób oraz zapewnić im możliwość dalszego korzystania z naszych usług na takich samych zasadach jak dotychczas. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z tym związanych znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce prywatności.

Zgadzam się ›