Uwarunkowania ekonomicznego rozwoju gospodarstw rodzinnych utrzymujących zwierzęta gospodarskie ras zachowawczych w powiązaniu z otoczeniem rynkowym

Praca archiwalna

wyd. 1, 2019, 150 s.
format B5, oprawa miękka
ISBN 978-83-64758-94-2

Niniejsza monografia naukowa wpisuje się w próbę określenia wpływu relacji gospodarstw rodzinnych zajmujących się chowem zwierząt ras zachowawczych z otoczeniem rynkowym na ich potencjał ekonomiczny w warunkach zrównoważonego rolnictwa.

Zasadniczym celem badań obejmujących problematykę monografii było rozpoznanie powiązań gospodarstw rolnych utrzymujących rasy zachowawcze zwierząt gospodarskich z otoczeniem rynkowym. Badania nad wymienionymi problemami przeprowadzone zostały w gospodarstwach rodzinnych utrzymujących rasy zachowawcze zwierząt gospodarskich. Gospodarstwa te zostały dobrane celowo, a kryteriami doboru były wielkość stad, wielkość ekonomiczna gospodarstw, prowadzone kierunki produkcji zwierzęcej.

Bestsellery

Wykonanie strony: weboski.pl
Szanowni Państwo,
Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO). Ponieważ bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest dla nas priorytetem, zaktualizowaliśmy nasze zapisy o ochronie danych osobowych w celu dostosowania ich do RODO, aby móc w pełni chronić prywatność naszych klientów, wykorzystywać ich dane wyłącznie we właściwy sposób oraz zapewnić im możliwość dalszego korzystania z naszych usług na takich samych zasadach jak dotychczas. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z tym związanych znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce prywatności.

Zgadzam się ›