Relacje sieciowe gospodarstw rolnych i ich skutki ekonomiczno-społeczne na przykładzie uczestników programu ochrony bioróżnorodności zwierząt gospodarskich

Praca archiwalna

wyd. 1, 2019, 176 s.
format B5, oprawa miękka
ISBN 978-83-64758-93-5

W niniejszym opracowaniu autorka próbuje odpowiedzieć na pytanie jakiego rodzaju powiązania sieciowe (relacje) rolników kształtowane z podmiotami dostępnymi na  rynku mogą przyczynić się do rozwoju gospodarstw i bioróżnorodności w  związku z utrzymywanymi zwierzętami ras zachowawczych.
Praca składa się z siedmiu rozdziałów. W rozdziale pierwszym określono miejsce powiązań w teoriach ekonomicznych, wyróżniając łańcuchy logistyczne jako przykład relacji sieciowych.
Rozdział drugi poświęcono relacjom sieciowym gospodarstw rolnych w szerszym wymiarze teoretycznym i  praktycznym. W rozdziale trzecim przedstawiono cel i metodykę badań relacji sieciowych. W rozdziale czwartym omówiono kwestie ochrony bioróżnorodności zwierząt gospodarskich w kontekście relacji budowanych przez rolników z GUZHRZ.
W rozdziale piątym zaprezentowano wymiary relacji tworzonych z udziałem GUZHRZ, rodzaje współpracy, koordynacji współpracy przez węzły sieciowe, a także formy aktywizacji rolników. Rozdział szósty zawiera ocenę relacji GUZHRZ w trzech wymiarach teoretycznych: formalnym, społecznym i strukturalnym, a następnie w  wymiarze praktycznym.
W rozdziale siódmym podjęto problem oceny stopnia nasilenia i ważności relacji GUZHRZ.

Bestsellery

Wykonanie strony: weboski.pl
Szanowni Państwo,
Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO). Ponieważ bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest dla nas priorytetem, zaktualizowaliśmy nasze zapisy o ochronie danych osobowych w celu dostosowania ich do RODO, aby móc w pełni chronić prywatność naszych klientów, wykorzystywać ich dane wyłącznie we właściwy sposób oraz zapewnić im możliwość dalszego korzystania z naszych usług na takich samych zasadach jak dotychczas. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z tym związanych znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce prywatności.

Zgadzam się ›