Konsumpcja zrównoważona jako część zrównoważonej gospodarki żywnościowej

Praca archiwalna
wyd. 1, 2021, 174 s.
format B5, oprawa miękka
ISBN 978-83-66602-27-4

W niniejszej monografii zamieszczono wyniki badań, które pozwoliły na pozyskanie i  uporządkowanie wiedzy na temat zrównoważonej gospodarki żywnościowej, jak również na ocenę istoty i skali marnowania żywności w ogniwach łańcucha gospodarki żywnościowej ze szczególnym uwzględnieniem gospodarstw domowych. Publikacja ma na celu przekazanie ważnych informacji dotyczących zrównoważonej konsumpcji w gospodarce żywnościowej wraz z wskazówkami w zakresie ograniczania marnotrawstwa żywności, przede wszystkim w gospodarstwach domowych.
Monografia składa się z 4 rozdziałów. W rozdziale 1 omówiono wybrane definicje związane z rozwojem zrównoważonym i zrównoważoną gospodarką żywnościową, rolnictwo ekologiczne, zrównoważone przetwórstwo i transport oraz łańcuchy dostaw. Rozdział 2 zawiera opis wybranych modeli biznesowych rolnictwa w  odniesieniu do sektora rolno-spożywczego. Rozdział 3 poświęcony został ukazaniu zachowań konsumenta na rynku w świetle zrównoważonej konsumpcji, przedstawiono jej wybrane definicje. Rozdział 4 zawiera opracowane wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród studentów Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Bestsellery

Wykonanie strony: weboski.pl
Szanowni Państwo,
Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO). Ponieważ bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest dla nas priorytetem, zaktualizowaliśmy nasze zapisy o ochronie danych osobowych w celu dostosowania ich do RODO, aby móc w pełni chronić prywatność naszych klientów, wykorzystywać ich dane wyłącznie we właściwy sposób oraz zapewnić im możliwość dalszego korzystania z naszych usług na takich samych zasadach jak dotychczas. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z tym związanych znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce prywatności.

Zgadzam się ›