Czynniki rozwoju obszarów wiejskich w gospodarce opartej na wiedzy

Praca archiwalna

wyd. 1, 2010, 268 s.
format B5, oprawa miękka
ISBN 978-83-60633-38-0

Publikacja powstała z okazji 70-lecia urodzin i 45-lecia pracy zawodowej, w tym 25-lecia działalności naukowo-dydaktycznej, prof. zw. dr. hab. inż. Antoniego Kożucha. Zawarto w niej obszerny życiorys naukowy Profesora, zestawienie jego ważniejszych prac naukowych opublikowanych w licznych czasopismach oraz książek. W monografii zaprezentowano także wybrane opracowania naukowe przygotowane przez współpracowników, doktorantów i przyjaciół Jubilata, publikowane wcześniej w różnych czasopismach branżowych.

Pracę opartą na wiedzy wykonuje od ponad 45 lat prof. dr hab. Antoni Kożuch,Dostojny Jubilat, który zamyka pewien rozdział swojego pracowitego życia w państwowym szkolnictwie wyższym. Praca w jego życiu zawodowym, choć wykonywana w różnych organizacjach, instytucjach i uczelniach, ciągle oparta była na wiedzy, którą nieustannie pogłębiał w kraju i zagranicą, a której widocznym zwieńczeniem są zdobyte stopnie i najwyższe tytuły naukowe (...)

Fragment wystąpienia dr. hab. Wiesława Musiała, prof. UR, wygłoszonego na Konferencji Naukowej pt. „Czynniki rozwoju obszarów wiejskich w gospodarce opartej na wiedzy”, zorganizowanej z okazji 45-lecia pracy zawodowej prof. dr. hab. Antoniego Kożucha, która odbyła się w Zakopanem w dniach 25–26.06.2009 r.

Bestsellery

Wykonanie strony: weboski.pl
Szanowni Państwo,
Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO). Ponieważ bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest dla nas priorytetem, zaktualizowaliśmy nasze zapisy o ochronie danych osobowych w celu dostosowania ich do RODO, aby móc w pełni chronić prywatność naszych klientów, wykorzystywać ich dane wyłącznie we właściwy sposób oraz zapewnić im możliwość dalszego korzystania z naszych usług na takich samych zasadach jak dotychczas. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z tym związanych znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce prywatności.

Zgadzam się ›